Sledování odpracovaného času

 • Učiňte sledování odpracovaného času tak snadné jak to jen lze - snadným kliknutím!
 • Vyplňujte výkazy práce pomocí vkládání událostí (ve chvíli, kdy přepínáte z jedné činnosti do druhé).
 • Vkládání událostí v reálném čase a podle připravených projektových úkolů učiní vykazování velmi přesným a hodnotným pro další zpracování.

Živé sledování

 • Vykazování zaměstnanců v reálném čase umožní jejich snadné sledování a řízení aktuálně probíhající práce.

Reportování

 • Získejte přesné projektové/produktové/zákaznické/účtové/zaměstnanecké náklady v několika sekundách!
 • Analyzujte vaše data z mnoha perspektiv - podle projektů, produktů, účtů, záměstnanců, atd.
 • Porovnejte výkony v průběhu různých časových období (rok, měsíc, týden, den).
 • K dispozici je 29 připravených reportů s mnoha možnostmi dalšího filtrování (čas, uživatel).
 • Možnost připravení vlastních reportů na vyžádání.

Řízení oprávnění na základě rolí

 • Přidejte své uživatele jako Pracovníky, Manažery nebo Administrátory.
 • Možnost připravení vlastních podnikových rolí na vyžádání.

Přizpůsobení

 • Vhodné pro většinu projektově nebo produktově orientovaných společností.
 • Připraveno pro integraci s již existujícím prostředím IT/ICT (LDAP, web services, atd.).
 • Dostupné jako webová služba nebo aplikace provozovatelná na vlastním serveru.
 • Podpora mnoha moderních webových prohlížečů - Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera.
 • Možnost integrace s již existujícími IT/ICT podnikovými technologiemi a procesy na vyžádání.

Exporty

 • Mnoho dostupných exportů ve standardních formátech pro další zpracování dat.
 • Možnost připravení vlastních reportů na vyžádání (vlastní výběry dat, vlastní výstupní formáty).
Licenční podmínky | Ochrana soukromí | Kontaktujte nás